Karangasem

Indonesia, Bali,

Near Karangasem

Karangasem